دانلود اپلیکیشن
Atticus Ross

Atticus Ross

آهنگسازی فیلم6

پوستر استخوان ها و همه
استخوان ها و همه
Bones and All
2022
پوستر ۲۲ در برابر زمین
دو زبانه
۲۲ در برابر زمین
22 vs. Earth
2021
پوستر روح
دو زبانه
روح
Soul
2020
پوستر منک
منک
Mank
2020
پوستر تریپل ناین
تریپل ناین
Triple 9
2016
پوستر پیش از سیل
پیش از سیل
Before the Flood
2016

آهنگسازی سریال1

پوستر نگهبانان
دوبله
نگهبانان
Watchmen
2019 - 2021