دانلود اپلیکیشن
Cynthia Nixon

Cynthia Nixon

بازیگری فیلم1

پوستر اتاق ماروین
اتاق ماروین
Marvin's Room
1996

بازیگری سریال1

پوستر راچد
راچد
Ratched
2020