دانلود اپلیکیشن
Geraldine Somerville

Geraldine Somerville

بازیگری فیلم8

پوستر خداحافظ کریستوفر رابین
خداحافظ کریستوفر رابین
Goodbye Christopher Robin
2017
پوستر هری پاتر و یادگاران مرگ (قسمت دوم)
هری پاتر و یادگاران مرگ (قسمت دوم)
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2
2011
پوستر هری پاتر و یادگاران مرگ (قسمت اول)
هری پاتر و یادگاران مرگ (قسمت اول)
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1
2010
پوستر هری پاتر و شاهزاده دورگه
هری پاتر و شاهزاده دورگه
Harry Potter and the Half-Blood Prince
2009
پوستر هری پاتر و محفل ققنوس
هری پاتر و محفل ققنوس
Harry Potter and the Order of the Phoenix
2007
پوستر هری پاتر و جام آتش
هری پاتر و جام آتش
Harry Potter and the Goblet of Fire
2005
پوستر هری پاتر و زندانی آزکابان
هری پاتر و زندانی آزکابان
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
2004
پوستر هری پاتر و سنگ جادو
هری پاتر و سنگ جادو
Harry Potter and the Philosopher's Stone
2001