دانلود اپلیکیشن
Alex Lawther

Alex Lawther

بازیگری فیلم3

پوستر گزارش فرانسوی
گزارش فرانسوی
The French Dispatch
2021
پوستر خداحافظ کریستوفر رابین
خداحافظ کریستوفر رابین
Goodbye Christopher Robin
2017
پوستر داستان‌های ارواح
داستان‌های ارواح
Ghost Stories
2017