دانلود اپلیکیشن
Greta Gerwig

Greta Gerwig

بازیگری فیلم1

پوستر جزیره سگ‌ها
جزیره سگ‌ها
Isle of Dogs
2018

کارگردانی فیلم2

پوستر زنان کوچک
دوبله
زنان کوچک
Little Women
2019
پوستر لیدی برد
لیدی برد
Lady Bird
2017

نویسندگی فیلم2

پوستر زنان کوچک
دوبله
زنان کوچک
Little Women
2019
پوستر لیدی برد
لیدی برد
Lady Bird
2017