دانلود اپلیکیشن
Jeremy Dawson

Jeremy Dawson

تهیه کنندگی فیلم3

پوستر نهنگ
دو زبانه
نهنگ
The Whale
2022
پوستر گزارش فرانسوی
گزارش فرانسوی
The French Dispatch
2021
پوستر جزیره سگ‌ها
جزیره سگ‌ها
Isle of Dogs
2018