دانلود اپلیکیشن
Alexandra Shipp

Alexandra Shipp

بازیگری فیلم6

پوستر جاده ابریشم
جاده ابریشم
Silk Road
2021
پوستر جایی که عاشق بودیم
جایی که عاشق بودیم
All the Bright Places
2020
پوستر شفت
شفت
Shaft
2019
پوستر مردان ایکس: ققنوس تاریک
دو زبانه
مردان ایکس: ققنوس تاریک
X-Men: Dark Phoenix
2019
پوستر ددپول 2
ددپول 2
Deadpool 2
2018
پوستر مرد چرخان
مرد چرخان
Spinning Man
2018