دانلود اپلیکیشن
Greg Berlanti

Greg Berlanti

تهیه کنندگی فیلم1

پوستر مرد آزاد
دو زیرنویس
مرد آزاد
Free Guy
2021

سازنده سریال2

پوستر سوپرمن و لویس
سوپرمن و لویس
Superman & Lois
2021
پوستر فلش
فلش
The Flash
2014 - 2020

نویسندگی سریال1

پوستر فلش - فصل دوم - قسمت 13
فلش - فصل دوم - قسمت 13
The Flash
2015