دانلود اپلیکیشن
Michael Waldron

Michael Waldron

نویسندگی فیلم1

پوستر دکتر استرنج در دنیاهای موازی
دکتر استرنج در دنیاهای موازی
Doctor Strange in the Multiverse of Madness
2022

سازنده سریال1

پوستر لوکی
لوکی
Loki
2021

نویسندگی سریال1

پوستر لوکی - فصل اول - قسمت 1
لوکی - فصل اول - قسمت 1
Loki
2021