دانلود اپلیکیشن
Jade Halley Bartlett

Jade Halley Bartlett

بازیگری فیلم1

پوستر حسابدار
حسابدار
The Accountant
2016

نویسندگی فیلم1

پوستر دکتر استرنج در دنیاهای موازی
دکتر استرنج در دنیاهای موازی
Doctor Strange in the Multiverse of Madness
2022