دانلود اپلیکیشن
Léa Seydoux

Léa Seydoux

بازیگری فیلم3

پوستر زمانی برای مردن نیست
دو زیرنویس
زمانی برای مردن نیست
No Time to Die
2021
پوستر گزارش فرانسوی
گزارش فرانسوی
The French Dispatch
2021
پوستر اسپکتر
دو زیرنویس
اسپکتر
Spectre
2015