دانلود اپلیکیشن
Tony Leung Chiu-Wai

Tony Leung Chiu-Wai

بازیگری فیلم1

پوستر شانگ چی و افسانه‌ی 10 حلقه
دو زیرنویس
شانگ چی و افسانه‌ی 10 حلقه
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
2021