دانلود اپلیکیشن
Daniel Brühl

Daniel Brühl

بازیگری فیلم3

پوستر در جبهه غرب خبری نیست
در جبهه غرب خبری نیست
All Quiet on the Western Front
2022
پوستر مرد پادشاه
مرد پادشاه
The - King's - Man
2021
پوستر پارادوکس کلاورفیلد
پارادوکس کلاورفیلد
The Cloverfield Paradox
2018

بازیگری سریال1

پوستر فالکون و سرباز زمستان
فالکون و سرباز زمستان
The Falcon and the Winter Soldier
2021