خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Tony Curran

Tony Curran

بازیگری فیلم1

پوستر پادشاه یاغی
پادشاه یاغی
Outlaw King
2018

بازیگری سریال1

پوستر عالیجناب
عالیجناب
Your Honor
2021