خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Matthew Rhys

Matthew Rhys

بازیگری فیلم3

پوستر یک روز زیبا در محله
یک روز زیبا در محله
A Beautiful Day in the Neighborhood
2019
پوستر موگلی افسانه جنگل
موگلی افسانه جنگل
Mowgli: Legend of the Jungle
2018
پوستر پست
پست
The Post
2017

بازیگری سریال1

پوستر پری میسون
پری میسون
Perry Mason
2020

تهیه کنندگی سریال1

پوستر پری میسون
پری میسون
Perry Mason
2020