دانلود اپلیکیشن
Da'Vine Joy Randolph

Da'Vine Joy Randolph

بازیگری فیلم5

پوستر شهر گمشده
شهر گمشده
The Lost City
2022
پوستر گربه چکمه پوش: آخرین آرزو
دو زبانه
گربه چکمه پوش: آخرین آرزو
Puss in Boots: The Last Wish
2022
پوستر گناهکار
گناهکار
The Guilty
2021
پوستر تور جهانی ترول‌ها
دو زبانه
تور جهانی ترول‌ها
Trolls World Tour
2020
پوستر دولمایت اسم من است
دولمایت اسم من است
Dolemite Is My Name
2019