دانلود اپلیکیشن
Marton Csokas

Marton Csokas

بازیگری فیلم7

پوستر سرو کوهی
سرو کوهی
Juniper
2021
پوستر مارک فلت
مارک فلت
Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House
2017
پوستر برابر کننده
برابر کننده
The Equalizer
2014
پوستر مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ۲
مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ۲
The Amazing Spider-Man 2
2014
پوستر قلمرو بهشت
دو زیرنویس
قلمرو بهشت
Kingdom of Heaven
2005
پوستر ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه
ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه
The Lord of the Rings: The Return of the King
2003
پوستر ارباب حلقه ها: یاران حلقه
ارباب حلقه ها: یاران حلقه
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
2001