خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Jeremy Irons

Jeremy Irons

بازیگری فیلم3

پوستر لیگ عدالت زک اسنایدر دوبله
لیگ عدالت زک اسنایدر
Zack Snyder's Justice League
2021
پوستر لیگ عدالت
لیگ عدالت
Justice League
2017
پوستر قلمرو بهشت
قلمرو بهشت
Kingdom of Heaven
2005

بازیگری سریال1

پوستر نگهبانان دوبله
نگهبانان
Watchmen
2019 - 2021