دانلود اپلیکیشن
Chris Columbus

Chris Columbus

کارگردانی فیلم3

پوستر وقایع کریسمس: قسمت دوم
دو زبانه
وقایع کریسمس: قسمت دوم
The Christmas Chronicles: Part Two
2020
پوستر هری پاتر و تالار اسرار
هری پاتر و تالار اسرار
Harry Potter and the Chamber of Secrets
2002
پوستر هری پاتر و سنگ جادو
هری پاتر و سنگ جادو
Harry Potter and the Philosopher's Stone
2001

نویسندگی فیلم1

پوستر وقایع کریسمس: قسمت دوم
دو زبانه
وقایع کریسمس: قسمت دوم
The Christmas Chronicles: Part Two
2020

تهیه کنندگی فیلم4

پوستر وقایع کریسمس: قسمت دوم
دو زبانه
وقایع کریسمس: قسمت دوم
The Christmas Chronicles: Part Two
2020
پوستر من غول می‌کشم
من غول می‌کشم
I Kill Giants
2018
پوستر ماجراهای کریسمس
دوبله
ماجراهای کریسمس
The Christmas Chronicles
2018
پوستر هری پاتر و زندانی آزکابان
هری پاتر و زندانی آزکابان
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
2004