دانلود اپلیکیشن
Bob Persichetti

Bob Persichetti

بازیگری فیلم1

پوستر گربه چکمه پوش: آخرین آرزو
دو زبانه
گربه چکمه پوش: آخرین آرزو
Puss in Boots: The Last Wish
2022

کارگردانی فیلم1

پوستر مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی
دو زبانه
مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی
Spider-Man: Into the Spider-Verse
2018

نویسندگی فیلم1

پوستر شازده کوچولو
دوبله
شازده کوچولو
The Little Prince
2015