دانلود اپلیکیشن
Gideon Glick

Gideon Glick

بازیگری فیلم3

پوستر صدای سفید
صدای سفید
White Noise
2022
پوستر چشم آبی کم رنگ
دو زبانه
چشم آبی کم رنگ
The Pale Blue Eye
2022
پوستر داستان ازدواج
دو زبانه
داستان ازدواج
Marriage Story
2019