دانلود اپلیکیشن
Jimmy Tatro

Jimmy Tatro

بازیگری فیلم3

پوستر رامبل
رامبل
Rumble
2022
پوستر گرگ برف توخالی
گرگ برف توخالی
The Wolf of Snow Hollow
2020
پوستر پا کوچولو
پا کوچولو
Smallfoot
2018

بازیگری سریال1

پوستر چهار نیرومند
چهار نیرومند
The Mighty Ones
2020