دانلود اپلیکیشن
Wallace Shawn

Wallace Shawn

بازیگری فیلم7

پوستر خانواده آدامز 2
خانواده آدامز 2
The Addams Family 2
2021
پوستر تیمی فیلر اشتباهی اتفاق افتاد
تیمی فیلر اشتباهی اتفاق افتاد
Timmy Failure: Mistakes Were Made
2020
پوستر داستان ازدواج
دو زبانه
داستان ازدواج
Marriage Story
2019
پوستر داستان اسباب‌بازی ۴
داستان اسباب‌بازی ۴
Toy Story 4
2019
پوستر داستان اسباب‌بازی ۳
داستان اسباب‌بازی ۳
Toy Story 3
2010
پوستر داستان اسباب‌بازی ۲
داستان اسباب‌بازی ۲
Toy Story 2
1999
پوستر داستان اسباب‌بازی
داستان اسباب‌بازی
Toy Story
1995