دانلود اپلیکیشن
Azhy Robertson

Azhy Robertson

بازیگری فیلم1

پوستر داستان ازدواج
دو زبانه
داستان ازدواج
Marriage Story
2019

بازیگری سریال1

پوستر تهاجم
دو زیرنویس
تهاجم
Invasion
2021