دانلود اپلیکیشن
Laura Dern

Laura Dern

بازیگری فیلم6

پوستر دنیای ژوراسیک: قلمرو
دنیای ژوراسیک: قلمرو
Jurassic World: Dominion
2022
پوستر داستان ازدواج
دو زبانه
داستان ازدواج
Marriage Story
2019
پوستر تعقیب سرد
تعقیب سرد
Cold Pursuit
2019
پوستر زنان کوچک
دوبله
زنان کوچک
Little Women
2019
پوستر برخی زنان
برخی زنان
Certain Women
2016
پوستر پارک ژوراسیک
پارک ژوراسیک
Jurassic Park
1993