دانلود اپلیکیشن
Richard Ayoade

Richard Ayoade

بازیگری فیلم5

پوستر بچه‌های بد
بچه‌های بد
The Bad Guys
2022
پوستر ۲۲ در برابر زمین
دو زبانه
۲۲ در برابر زمین
22 vs. Earth
2021
پوستر روح
دو زبانه
روح
Soul
2020
پوستر انسان‌های نخستین
انسان‌های نخستین
Early Man
2018
پوستر پدینگتون ۲
دو زبانه
پدینگتون ۲
Paddington 2
2017