دانلود اپلیکیشن
Nicolas Cage

Nicolas Cage

بازیگری فیلم8

پوستر سرزمین عجایب والی
سرزمین عجایب والی
Willy's Wonderland
2021
پوستر خوک
خوک
Pig
2021
پوستر خانواده کرودها: عصر جدید
خانواده کرودها: عصر جدید
The Croods: A New Age
2020
پوستر جو جیتسو دو زبانه
جو جیتسو
Jiu Jitsu
2020
پوستر مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی دو زبانه
مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی
Spider-Man: Into the Spider-Verse
2018
پوستر اداره انسانی
اداره انسانی
The Humanity Bureau
2017
پوستر اعتماد
اعتماد
The Trust
2016
پوستر رمزگویان باد
رمزگویان باد
Windtalkers
2002

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر سرزمین عجایب والی
سرزمین عجایب والی
Willy's Wonderland
2021
پوستر خوک
خوک
Pig
2021