دانلود اپلیکیشن
Travis Fimmel

Travis Fimmel

بازیگری فیلم1

پوستر سرزمین رویایی
سرزمین رویایی
Dreamland
2020

بازیگری سریال1

پوستر بزرگ شده توسط گرگ‌ها
بزرگ شده توسط گرگ‌ها
Raised by Wolves
2020