دانلود اپلیکیشن
Daisy Ridley

Daisy Ridley

بازیگری فیلم5

پوستر حباب
حباب
The Bubble
2022
پوستر آشوب مداوم
آشوب مداوم
Choas Walking
2021
پوستر جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر
جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر
Star Wars: The Rise of Skywalker
2019
پوستر پیتر خرگوشه
پیتر خرگوشه
Peter Rabbit
2018
پوستر قتل در قطار سریع‌السیر شرق
قتل در قطار سریع‌السیر شرق
Murder on the Orient Express
2017