دانلود اپلیکیشن
Ronny Chieng

Ronny Chieng

بازیگری فیلم3

پوستر شانگ چی و افسانه‌ی 10 حلقه
دو زیرنویس
شانگ چی و افسانه‌ی 10 حلقه
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
2021
پوستر گودزیلا در برابر کونگ
گودزیلا در برابر کونگ
Godzilla vs. Kong
2021
پوستر اژدهای آرزو
اژدهای آرزو
Wish Dragon
2021