دانلود اپلیکیشن
Ryan Reynolds

Ryan Reynolds

بازیگری فیلم8

پوستر مرد آزاد
دو زیرنویس
مرد آزاد
Free Guy
2021
پوستر محافظ زن هیتمن
محافظ زن هیتمن
The Hitman's Wife's Bodyguard
2021
پوستر خانواده کرودها: عصر جدید
خانواده کرودها: عصر جدید
The Croods: A New Age
2020
پوستر 6 زیرزمینی
6 زیرزمینی
6 Underground
2019
پوستر سریع و خشن: هابز و شاو
سریع و خشن: هابز و شاو
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
2019
پوستر پوکمون کارآگاه پیکاچو
پوکمون کارآگاه پیکاچو
Pokémon Detective Pikachu
2019
پوستر ددپول 2
ددپول 2
Deadpool 2
2018
پوستر زندگی
زندگی
Life
2017

نویسندگی فیلم1

پوستر ددپول 2
ددپول 2
Deadpool 2
2018

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر مرد آزاد
دو زیرنویس
مرد آزاد
Free Guy
2021
پوستر ددپول 2
ددپول 2
Deadpool 2
2018