دانلود اپلیکیشن
Constance Wu

Constance Wu

بازیگری فیلم2

پوستر اژدهای آرزو
اژدهای آرزو
Wish Dragon
2021
پوستر آسیایی‌های خیلی پولدار
آسیایی‌های خیلی پولدار
Crazy Rich Asians
2018

بازیگری سریال1

پوستر انفرادی
انفرادی
Solos
2021