دانلود اپلیکیشن
Adele Lim

Adele Lim

نویسندگی فیلم2

پوستر رایا و آخرین اژدها دو زبانه
رایا و آخرین اژدها
Raya and the Last Dragon
2021
پوستر آسیایی‌های خیلی پولدار
آسیایی‌های خیلی پولدار
Crazy Rich Asians
2018