دانلود اپلیکیشن
Michael Bay

Michael Bay

بازیگری فیلم2

پوستر پسران بد برای زندگی
پسران بد برای زندگی
Bad Boys for Life
2020
پوستر 6 زیرزمینی
6 زیرزمینی
6 Underground
2019

کارگردانی فیلم2

پوستر آمبولانس
دو زبانه
آمبولانس
Ambulance
2022
پوستر 6 زیرزمینی
6 زیرزمینی
6 Underground
2019

تهیه کنندگی فیلم9

پوستر آمبولانس
دو زبانه
آمبولانس
Ambulance
2022
پوستر مکانی ساکت 2
مکانی ساکت 2
A Quiet Place Part II
2021
پوستر پاکسازی ابدی
پاکسازی ابدی
The Forever Purge
2021
پوستر پرنده آواز خوان
پرنده آواز خوان
Songbird
2020
پوستر 6 زیرزمینی
6 زیرزمینی
6 Underground
2019
پوستر مکانی ساکت
مکانی ساکت
A Quiet Place
2018
پوستر اولین پاکسازی
اولین پاکسازی
The First Purge
2018
پوستر فیلم پاکسازی : سال انتخابات
فیلم پاکسازی : سال انتخابات
The Purge: Election Year
2016
پوستر پاکسازی: هرج و مرج
پاکسازی: هرج و مرج
The Purge: Anarchy
2014