دانلود اپلیکیشن
Gil Kenan

Gil Kenan

کارگردانی فیلم2

پوستر پسری به نام کریسمس
پسری به نام کریسمس
A Boy Called Christmas
2021
پوستر شهر امبر
شهر امبر
City of Ember
2008

نویسندگی فیلم3

پوستر شکارچیان روح 4: افترلایف
شکارچیان روح 4: افترلایف
Ghostbusters 4: Afterlife
2021
پوستر پسری به نام کریسمس
پسری به نام کریسمس
A Boy Called Christmas
2021
پوستر شکارچیان روح افترلایف
شکارچیان روح افترلایف
Ghostbusters: Afterlife
2021