دانلود اپلیکیشن
John Powell

John Powell

آهنگسازی فیلم6

پوستر خانه نشین
خانه نشین
Locked Down
2021
پوستر آوای وحش
آوای وحش
The Call of the Wild
2020
پوستر فردیناند
دوبله
فردیناند
Ferdinand
2017
پوستر چگونه اژدهای خود را تربیت کنید ۲
چگونه اژدهای خود را تربیت کنید ۲
How to Train Your Dragon 2
2014
پوستر چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم
چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم
How to Train Your Dragon
2010
پوستر فرار مرغی
فرار مرغی
Chicken Run
2000