دانلود اپلیکیشن
تام هنکس

تام هنکس

بازیگری فیلم15

پوستر مردی به نام اتو
دو زبانه
مردی به نام اتو
A Man Called Otto
2022
پوستر فینچ
دو زیرنویس
فینچ
Finch
2021
پوستر سگ تازی
سگ تازی
Greyhound
2020
پوستر اخبار جهان
اخبار جهان
News of the World
2020
پوستر داستان اسباب‌بازی ۴
داستان اسباب‌بازی ۴
Toy Story 4
2019
پوستر یک روز زیبا در محله
یک روز زیبا در محله
A Beautiful Day in the Neighborhood
2019
پوستر پست
پست
The Post
2017
پوستر داستان اسباب‌بازی ۳
داستان اسباب‌بازی ۳
Toy Story 3
2010
پوستر اگه میتونی منو بگیر
اگه میتونی منو بگیر
Catch Me If You Can
2002
پوستر دور افتاده
دور افتاده
Cast Away
2000
پوستر داستان اسباب‌بازی ۲
داستان اسباب‌بازی ۲
Toy Story 2
1999
پوستر مسیر سبز
مسیر سبز
The Green Mile
1999
پوستر نجات سرباز رایان
نجات سرباز رایان
Saving Private Ryan
1998
پوستر داستان اسباب‌بازی
داستان اسباب‌بازی
Toy Story
1995
پوستر فارست گامپ
فارست گامپ
Forrest Gump
1994

نویسندگی فیلم1

پوستر سگ تازی
سگ تازی
Greyhound
2020

تهیه کنندگی فیلم6

پوستر مردی به نام اتو
دو زبانه
مردی به نام اتو
A Man Called Otto
2022
پوستر اخبار جهان
اخبار جهان
News of the World
2020
پوستر مارک فلت
مارک فلت
Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House
2017
پوستر جایی که موجودات وحشی هستند
جایی که موجودات وحشی هستند
Where the Wild Things Are
2009
پوستر شهر امبر
شهر امبر
City of Ember
2008
پوستر دور افتاده
دور افتاده
Cast Away
2000

کارگردانی سریال10

پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 1
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 1
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 2
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 2
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 3
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 3
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 4
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 4
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 5
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 5
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 6
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 6
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 7
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 7
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 8
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 8
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 9
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 9
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 10
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 10
Band of Brothers
2001