دانلود اپلیکیشن
J.J. Abrams

J.J. Abrams

بازیگری فیلم1

پوستر جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر
جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر
Star Wars: The Rise of Skywalker
2019

کارگردانی فیلم1

پوستر جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر
جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر
Star Wars: The Rise of Skywalker
2019

نویسندگی فیلم1

پوستر جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر
جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر
Star Wars: The Rise of Skywalker
2019

تهیه کنندگی فیلم5

پوستر جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر
جنگ ستارگان: خیزش اسکای واکر
Star Wars: The Rise of Skywalker
2019
پوستر ماموریت غیر ممکن - فال‌اوت
ماموریت غیر ممکن - فال‌اوت
Mission: Impossible - Fallout
2018
پوستر ارباب
ارباب
Overlord
2018
پوستر پارادوکس کلاورفیلد
پارادوکس کلاورفیلد
The Cloverfield Paradox
2018
پوستر فراتر از پیشتازان فضا
فراتر از پیشتازان فضا
Star Trek Beyond
2016

نویسندگی سریال7

پوستر فرینج - فصل دوم - قسمت 1
فرینج - فصل دوم - قسمت 1
Fringe
2009
پوستر فرینج - فصل اول - قسمت 1
فرینج - فصل اول - قسمت 1
Fringe
2008
پوستر فرینج - فصل اول - قسمت 2
فرینج - فصل اول - قسمت 2
Fringe
2008
پوستر فرینج - فصل اول - قسمت 3
فرینج - فصل اول - قسمت 3
Fringe
2008
پوستر فرینج - فصل اول - قسمت 4
فرینج - فصل اول - قسمت 4
Fringe
2008
پوستر فرینج - فصل اول - قسمت 7
فرینج - فصل اول - قسمت 7
Fringe
2008
پوستر فرینج - فصل اول - قسمت 11
فرینج - فصل اول - قسمت 11
Fringe
2008