دانلود اپلیکیشن
Rami Malek

Rami Malek

بازیگری فیلم5

پوستر زمانی برای مردن نیست
دو زیرنویس
زمانی برای مردن نیست
No Time to Die
2021
پوستر چیز های کوچک
چیز های کوچک
The Little Things
2021
پوستر دولیتل
دولیتل
Dolittle
2020
پوستر بوهمین راپسودی
بوهمین راپسودی
Bohemian Rhapsody
2018
پوستر پاپیون
پاپیون
Papillon
2017