دسته بندی ویژه

پوستر روزی یک آدم‌برفی
روزی یک آدم‌برفی
2020
پوستر رودخانه ویند
رودخانه ویند
2017
پوستر دولیتل
دولیتل
2020
پوستر دنیای ژوراسیک
دنیای ژوراسیک
2015
پوستر استخراج
استخراج
2020
پوستر هابیت: نابودی اسماگ
هابیت: نابودی اسماگ
2013
پوستر رمبو: آخرین خون
رمبو: آخرین خون
2019
پوستر آلیتا: فرشته نبرد
آلیتا: فرشته نبرد
2019
پوستر ارتقاء
ارتقاء
2018
پوستر من غول می‌کشم
من غول می‌کشم
2018