خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.

دسته بندی اسکار 2021

پوستر عشایر
عشایر
Nomadland
2020
پوستر پدر
پدر
The Father
2021
پوستر یهودا و مسیح سیاه
یهودا و مسیح سیاه
Judas and the Black Messiah
2021
پوستر میناری
میناری
Minari
2020
پوستر روح دو زبانه
روح
Soul
2020
پوستر منک
منک
Mank
2020
پوستر اصول دو زبانه
اصول
Tenet
2020
پوستر صدای متال
صدای متال
Sound of Metal
2020
پوستر دادگاه شیکاگو 7
دادگاه شیکاگو 7
The Trial of the Chicago 7
2020