پادشاه

The King
The King

The King پادشاه مستبد انگلستان مرده و اکنون هال شاهزاده جوان و سرسخت انگلستان که اکنون وارث تاج و تخت پدرش می‌شود و به زودی باید به قصر و زندگی‌ که از آن فراری بوده برگردد و تاج پادشاهی انگلیس را بر سر گذاشته و کاخ و کشور و همینطور مردمش را از هرج و مرج و نابودی نجات دهد. اما…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

2h 20 2019 372 views

پس زمینه
  • فیلم
اطلاعات
بازیگران
پس زمینه
دیدگاه 0