دانلود اپلیکیشن

مردگان متحرک: جهانی فراتر از آن

- فصل دوم
The Walking Dead: World Beyond - S02
سال پخش: 2021

فصل‌های سریال

پاییز این فصل در پاییز 1400منتشر می شود.
وقتی اومد به من اطلاع بده

داستان فصل

برخی به قهرمانان تبدیل می‌شوند. برخی به افرادی شرور تبدیل می‌شوند. درنهایت همه آن‌ها برای همیشه تغییر می‌کنند، رشد می‌کنند و به ذات خود چه خوب یا چه بد تکیه می‌زنند