-

ریکاوری -

فصل اول - قسمت 8

Recovery - S01 - E08
کارگردان: نویسنده: Bahador Asadi
نام قسمت: قسمت هشتم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای تمامی سنین

فصل های سریال

داستان قسمت

قسمت هشتم سریال ایرانی ریکاوری