-

ریکاوری -

فصل اول - قسمت 7

Recovery - S01 - E07
کارگردان: نویسنده: Bahador Asadi
نام قسمت: قسمت هفتم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای تمامی سنین

فصل های سریال

داستان قسمت

قسمت هفتم سریال ریکاوری