-

ریکاوری -

فصل اول - قسمت 6

Recovery - S01 - E06
کارگردان:
نام قسمت: قسمت ششم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای تمامی سنین

فصل های سریال

داستان قسمت

قسمت ششم سریال ریکاوری