-

ریکاوری -

فصل اول - قسمت 5

Recovery - S01 - E05
کارگردان: نویسنده: Bahador Asadi
نام قسمت: قسمت پنجم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای تمامی سنین

فصل های سریال

داستان قسمت

قسمت پنجم سریال ایرانی ریکاوری