-

ریکاوری -

فصل اول - قسمت 4

Recovery - S01 - E04
کارگردان:
نام قسمت: قسمت چهارم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای تمامی سنین

فصل های سریال

داستان قسمت

قسمت چهارم سریال ایرانی ریکاوری