-

ریکاوری -

فصل اول - قسمت 2

Recovery - S01 - E02
کارگردان:
نام قسمت: قسمت دوم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای تمامی سنین

فصل های سریال

داستان قسمت

قسمت دوم سریال ریکاوری