-

ریکاوری -

فصل اول - قسمت 1

Recovery - S01 - E01
کارگردان: نویسنده: Bahador Asadi
نام قسمت: قسمت اول زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای تمامی سنین

فصل های سریال

داستان قسمت

قسمت اول سریال ریکاوری